State Heads of NKAI

CLICK THE PHOTO TO REACH THE SENSEI 

ASSAM

Sensei Jayanti Sharma


WADO RYU 

BIHAR

Sensei Bhaskar Giri


GOJU RYU 


CHHATTISGARH

Sensei Ronald Minj 


SHOTOKAN

DELHI

Sensei Ashok Sharma


GOJU RYU


HARYANA

MANIPUR

Sensei Md Rafijuddin 


SHITO RYU


PUNJAB

Sensei Manpreet 


GOJU RYU

TAMILNADU 

Sensei


SHORIN RYU UTTRAKHAND

Sensei Satish Joshi 


SHITO RYU 

UTTARPRADESH

Sensei R K Bharat


SHOTOKAN 
 


© Copyright National Karate Academy India